Moskovsko državno sveučilište \"Lomonosov“

Najveće i najstarije sveučilište u Ruskoj Federaciji osnovano daleke 1755. godine. Danas je to sveučilište s 39 fakulteta, 128 smjerova i specijaliziranih studija koje pohađa više od 40 tisuća studenata, postdiplomaca i doktoranada.


Nekoliko manje poznatih detalja o centralnoj zgradi sveučilišta:
 Centralna zgrada je simbol Moskovskog sveučilišta
 Izgradnja centralne zgrade započela je 1949. godine povodom obilježavanja 800. godišnjice Moskve, a dovršena je 1953. godine
 Visina centralne zgrade MGU-a sa šiljkom iznosi 240 m
 Do 1990. bila je ovo najviša građevina u Europi
 Centralna zgrada MGU-a cijeli je mali grad.Tu se nalaze ne samo slušaonice, dvorane za predavanja i nastavni laboratoriji,nego i veliki studentski dom, stanovi za profesore, kulturni centar,sportske dvorane i bazeni, prodavaonice i menze, radnje za kemijsko čišćenje i frizerski saloni
 Kazaljke koje pokazuju minute na satovima MGU-a dva puta su duže od kazaljki satova na Spaskom tornju Moskovskog Kremlja
 Ovi satovi među najvećima su u Europi,usporedivi s londonskim Big Benom.
 Nekada su se divovski satovi na centralnoj zgradi Moskovskog državnog sveučilišta pokretali pomoću mehanizma s klatnom koji je bio visok kao petokatnica
 Na vrhu građevine uzdiže se šiljak,koji sa zemlje izgleda delikatno i gotovo prozračno. Međutim, samo je zvijezda teška 12 tona,dok je šiljak visok kao 20-katnica. Šiljak izgleda kao da je od zlata,ali su, u stvari, šiljak, zvijezda i klasje obloženi pločama od žutog stakla s aluminijskim temeljem
 Obavezno posjetite Geografski muzej MGU-a.On se nalazi na samom vrhu zgrade.Uživajte promatrajući Moskvu iz ptičje perspektive
 MGU je jedan od simbola ruske prijestolnice
 Centralna zgrada MGU-a dio je kulturne baštine državnog značaja