Urbanizam, turizam, zdravlje – partnertsvo bez alternative

Urbanizam, turizam, zdravlje – partnertsvo bez alternative: Uređenje zelenih površina nasadima s  nealergogenom peludi za unapređenje zdravlja i turizma. 

Urbanizmom se usmjerava razvoj i uređenje prostora te pozicioniranje sadržaja u prostoru, čime urbanizam direktno utječe na stil života pojedinca i zajednice te gospodarsku i turističku ponudu. U svrhu unapređenja planiranja učinkovitosti javnozdravstvenih mjera važna je implementacija urbanizma kao alata u stvaranju preduvjeta za zdravlje, turizam i gospodarstvo.

Urbanizam utječe na 12 ciljeva zdravlja: stil života, društvenu povezanost, kvalitetu stanovanja, zapošljavanje, pristupačnost, lokalnu proizvodnju hrane, sigurnost u građevinama i prometu, ravnopravnost u pripadnosti lokalnoj zajednici, kvalitetu zraka i estetiku prostora, kvalitetu sanitarne vode i odvodnje, kvalitetu zemlje i mineralnih sirovina te stabilnu klimu.


Primjer kako možemo urbanističkim mjerama utjecati na unapređenje zdravlja i života osoba oboljelih od alergijskih dišnih bolesti je kroz planiranje i orijentaciju prometnica u pravcu ruže vjetrova te uređenje zelenih površina nasadima s nealergogenom peludi. U retrospektivnom javnozdravstvenom istraživanju: Distribucija alergija dišnog sustava i uređenje prostora u Vinkovcima od 1995. do 2005. godine, provedenom od strane Grada Vinkovaca, Hrvatske mreže zdravih gradova i Projekta Zdravi grad Vinkovci, istraživano je naprijed navedeno.

Predmet istraživanja bila je povezanost uređenja javnih otvorenih površina i učestalost obolijevanja od alergijskih dišnih bolesti u Vinkovcima od 1995. do 2005. Istraživanjem je uočeno sljedeće: veća učestalost alergijskog rinitisa i astme u djece u odnosu na odrasle osobe; povećanje učestalosti obolijevanja djece tijekom promatranog 10-godišnjeg razdoblja; podjednako obolijevanje djece u urbanom i ruralnom načinu stanovanja; manja pojavnost obolijevanja uz ceste koje prate ružu vjetrova i omogućavaju prirodno provjetravanje; povezanost sadnje nasada s alergogenom peludi s većom učestalošću astme. Uočena sezonalnost postavljanja dijagnoze alergijskog rinitisa i astme upućivala je na javnozdravstveni problem izloženosti stanovnika grada peludi drveća, trava i ambrozije koji je moguće u većoj mjeri smanjiti mjerama komunalnog i urbanog uređenja.

Rezultati istraživanja ukazuju da je manja pojavnost alergijskih bolesti dišnog sustava bila u ruralnim dijelovima grada u kojima prevladavaju nasadi (cvijeće, voće, povrće (kruške, šljive, jabuke..., rajčice...)) koji se razmnožavaju pčelama/kukcima, imaju cvijet u svom vegetacijskom razvoju a ulice su orijentirane u pravcu ruže vjetrova te imaju prirodno provjetravanje. Veća pojavnost alergijskih bolesti dišnog sustava bila je u urbanim dijelovima grada gdje prevladavaju nasadi koji se oprašuju vjetrom (breze, četinjače..), nemaju cvijet u vegetacijskom razvoju te ulice nisu u pravcu ruže vjetrova.

Iz istraživanja proizlazi preporuka da se kroz urbanizam, krajobrazno uređenje i intersektorsku suradnju može doprinijeti unapređenju zdravlja, okoliša i razvoju turizma – gdje se može disati može se boraviti i razvijati!

Urbanizam, turizam i zdravlje su blisko povezane djelatnosti koje sinergijom mogu unaprijediti kvalitetu života pojedinca i zajednice te kulturne, turističke i gospodarske ponude.

Vinkovci se nalaze u istočnoj Hrvatskoj, između Dunava i Save, na rijeci Bosut, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Kroz Vinkovce prolaze, te se u okruženju Vinkovaca nalaze, međunarodni i državni prometni koridori koji osiguravaju dobru prometnu povezanost s užim i širim okruženjem, na zapadu, istoku, sjeveru i jugu (željezničke pruge, neposredna blizina autoceste, zračna luka). U Vinkovcima se od starih vremena pa sve do danas isprepliću urbani i ruralni način života i stanovanja. Vinkovci bilježe kontinuirani život duži od 8.200 godina.